Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


αρχή

Καλωσορίσατε στη Συνεργατική Πλατφόρμα Σχολικών Βιβλιοθηκών!

Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών Κύπρου με σκοπό την υποστήριξη των σχολείων στην ομαλή ένταξη τους στο έργο.

«Η σχολική βιβλιοθήκη παρέχει πληροφορίες και ιδέες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την
εύρυθμη λειτουργία της σημερινής κοινωνίας η οποία βασίζεται στην πληροφορία και τη
γνώση. Η σχολική βιβλιοθήκη εξοπλίζει τους μαθητές με δια βίου ικανότητες μάθησης και
αναπτύσσει τη φαντασία τους, καθιστώντας τους ικανούς να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες.»
School Library Manifesto

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις ένταξης μιας σχολικής βιβλιοθήκης στον ενιαίο κατάλογο σχολικών βιβλιοθηκών

Διαδικασία ένταξης σχολικής βιβλιοθήκης στον ενιαίο κατάλογο

Διαδικασία εισαγωγής βιβλίων στον κατάλογο

Επίλυση προβλημάτων

Ενιαιός κατάλογος

Ενιαία αναζήτηση (ενιαίος κατάλογος & ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης)

Οργανωτική Δομή ομάδας υποστήριξης έργου

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια / βοηθήματα

Επικοινωνία

αρχή.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/03 07:42 από admin