Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ετικέτες_βιβλίων

Ετικέτες επισήμανσης βιβλίων (labels)

Για σκοπούς ταξιθέτησης υλικού χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες χρώματος λευκού, στις οποίες εκτυπώνεται ο ταξινομικός αριθμός. Τοποθετούνται στη ράχη των βιβλίων (βλ. εικ.3).

Το μέγεθος των φύλλων πρέπει να είναι Α4 και οι διαστάσεις του κάθε label 48,5×16,9 mm.

* Για εκτύπωση των labels χρησιμοποιήστε το αρχείο: :labels_template.xls

* Προτείνονται προς χρήση οι πιο κάτω ετικέτες (βλ. εικ.1, εικ.2):

labels1.jpg

εικ.1

labels3.jpg

εικ.2

Εκτυπωμένες ετικέτες επισήμανσης βιβλίων (labels):

books_dewey.jpg

εικ.3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

* Για την διαδικασία εκτύπωσης των labels συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο εκτύπωσης labels και barcodes:

:εγχειρίδιο_εκτύπωσης_labels_και_barcodes.doc

ετικέτες_βιβλίων.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/01 12:36 (εξωτερική τροποποίηση)