Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


περίπτωση_που_δεν_υπάρχει_το_βιλιβλίο
  • Θα γίνεται αναζήτηση και προσθήκη εγγραφής μέσω Ζ39.50 (πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων)

Εγχειρίδιο Ανταλλαγής Δεδομένων μέσω Ζ39.50:

:ανταλλαγή_δεδομένων_μέσω_z39.50_cyprus_bibliography.pdf

Σε περίπτωση που το βιβλίο δεν υπάρχει καταλογογραφημένο στον ενιαίο κατάλογο, ούτε μπορεί να εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας Ζ39.50 όπως περιγράφεται πιο πάνω, η πολιτική που θα ακολουθείται για τη δημιουργία πρωτότυπης εγγραφής από την Κεντρική Ομάδα Καταλογογράφησης είναι η εξής:

  • Το άτομο που έχει την ευθύνη για την καταλογογράφηση της συλλογής της εκάστοτε ΒΙβλιοθήκης, θα πρέπει να σαρώνει το verso και το recto της σελίδας τίτλου του τεκμηρίου, στην οποία φαίνονται οι σημαντικές πληροφορίες έκδοσης (τίτλος, υπότιτλος, συγγραφέας, ημ/νία έκδοσης, εκδοτικός οίκος και ISBN).
  • Να αποστέλλει τα πιο πάνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να τα ανεβάζει στους φακέλους των κοινων αρχείων (shared folders) .
  • Η Κεντρική Ομάδα Καταλογογράφησης θα ενημερώνεται με τους δύο πιο πάνω τρόπους και θα έχει την ευθύνη της δημιουργίας της βιβλιογραφικής εγγραφής τεκμηρίου/ων (καταλογογράφησης) στο αυτοματοποιημένο σύστημα ΚΟΗΑ.
  • Ακολούθως η Κεντρική Ομάδα Καταλογογράφησης αφού ολοκληρώσει με την επεξεργασία του τεκμηρίου, θα ενημερώνει το υπεύθυνο άτομο της εκάστοτε Βιβλιοθήκης που απέστειλε ένα τεκμήριο προς επεξεργασία για να προχωρεί σε: 1) προσθήκη αντιτύπου, 2) εκτύπωση ετικέτας επισήμανσης (label), 3) εκτύπωση ετικέτας ραβδοκώδικα (barcode), 4) ταξιθέτηση υλικού.

Δημιουργία πρωτότυπης εγγραφής: Για τη δημιουργία πρωτότυπης εγγραφής και για σκοπούς ακολουθίας κοινών πολιτικών καταλογογράφησης, η Κεντρική Ομάδα Επεξεργασίας Υλικού θα χρησιμοποιεί το πιο κάτω εγχειρίδιο το οποίο θα ενημερώνεται με κάθε νέα προσθήκη ή αλλαγή οποιασδήποτε πολιτικής που θα ακολουθείται.

Εγχειρίδιο Μarc21 για δημιουργία πρωτότυπης εγγραφής:

:egheiridio_marc_21_brief_update_1_6_2018_for_records.pdf

περίπτωση_που_δεν_υπάρχει_το_βιλιβλίο.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/01 14:36 (εξωτερική τροποποίηση)