Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


περίπτωση_που_το_βιβλίο_υπάρχει

Για σκοπούς προσθήκης αντιτύπου με τις τοπικές πληροφορίες της εκάστοτε Βιβλιοθήκης, γίνεται αναζήτηση του τεκμηρίου στον Ενιαίο Κατάλογο με τη χρήση των διαφόρων ευρετηρίων (τίτλου, συγγραφέα, ISBN) και εφόσον αυτό εντοπιστεί, θα γίνεται προσθήκη αντιτύπου με τις τοπικές πληροφορίες της βιβλιοθήκης και ακολουθώντας την διαδικασία που δίνεται στο πιο κάτω εγχειρίδιο:

Εγχειρίδιο προσθήκης αντιτύπου:

εγχειρίδιο_προσθήκης_αντιτύπου_.docx

περίπτωση_που_το_βιβλίο_υπάρχει.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/01/23 12:29 από admin