Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


προσωπικό

<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Η κάθε Βιβλιοθήκη πρέπει απαραίτητα να στελεχώνεται από άτομο, το οποίο θα μπορεί να εργαστεί και να αφιερώσει επαρκή χρόνο, ώστε να μπορούν να διεκπεραιωθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Το άτομο αυτό σε συνεργασία με την σχολική μονάδα θα έχει την ευθύνη για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης γενικότερα αλλά και την διοργάνωση δράσεων για προώθηση και αναπτύξη της πληροφοριακής παιδείας.</font>

<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Προσόντα:</font>

  • <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Γνώσεις βιβλιοθηκονομίας (καταλογογράφηση και ταξινόμηση υλικού)</font>
  • <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών</font>
  • <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών</font>

<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Καθήκοντα και αρμοδιότητες:</font>

  • <font 14px/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Καταγραφή υλικού στο μητρώο</font>
  • <font 14px/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Καταλογογράφηση και ταξινόμηση υλικού</font>
  • <font 14px/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Εκτύπωση ετικετών επισήμανσης (labels) και ετικετών ραβδοκώδικα (barcodes)</font>
  • <font 14px/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Ταξιθέτηση υλικού στα ράφια</font>
  • <font 14px/Times New Roman,Times,serif;;inherit;;inherit>Εξυπηρέτηση χρηστών</font>
προσωπικό.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/01 14:36 (εξωτερική τροποποίηση)