Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


τοποθέτηση_βιβλίων_στα_ράφια

Ταξινομικό Σύστημα Dewey

Στη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey, κάθε θέμα μεταφράζεται σε έναν αριθμό, ο οποίος ονομάζεται ταξινομικός. Έτσι ένα βιβλίο του οποίου το θέμα σχετίζεται με την εκτροφή προβάτων θα λάβει τον αριθμό 636.3 ως ταξινομικό. Για την τοποθέτηση του βιβλίου στο ράφι πίσω από τον ταξινομικό τοποθετούνται τα τρία πρώτα γράμματα του επιθέτου του συγγραφέα) π.χ. Ζυγογιάννης - ΖΥΓ) ή του τίτλου του έργου αν αυτό είναι συλλογικό.

Τοποθέτηση στα ράφια

Η τοποθέτηση των βιβλίων στις Βιβλιοθήκες ξεκινά από το πάνω ράφι προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Γίνεται κατά αύξουσα σειρά των ταξινομικών αριθμών (αριθμητικό μέρος του ταξιθετικού αριθμού, π.χ. 636.3 ΑΡΓ). Όταν δύο βιβλία έχουν τον ίδιο ταξινομικό αριθμό η ταξιθέτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το αλφαβητικό μέρος του ταξιθετικού, π.χ. 636.3 ΑΡΓ. Σε αυτή την περίπτωση προηγούνται τα βιβλία με λατινικούς χαρακτήρες στον ταξιθετικό τους αριθμό και ακολουθούν τα βιβλία με Ελληνικούς χαρακτήρες.

dewey2.jpg

τοποθέτηση_βιβλίων_στα_ράφια.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/01 14:36 (εξωτερική τροποποίηση)