Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


1ο_εκπαιδευτικό_ςεμινάριο
  • Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
  • Ώρα: 9 π.μ.

Ατζέντα σεμιναρίου:

- Καφές/ Καλωσόρισμα

- Εισαγωγή στο ταξινομικό σύστημα Dewey

- Διάταξη βιβλιογραφικών δεδομένων με το πρότυπο MARC21

- Σύστημα αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών ΚΟΗΑ

- Συνεργατική πλατφόρμα “schoolcollab”

- Επίλυση αποριών με τη χρήση του “Ticketing System”

- Εργαλείο ενιαίας αναζήτησης σε πηγές πληροφόρησης “ΑΤΛΑΝΤΑΣ”

:seminario.jpg

1ο_εκπαιδευτικό_ςεμινάριο.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/01 14:36 (εξωτερική τροποποίηση)