Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


barcode_labels

Ο ραβδοκώδικας (barcode) χρησιμοποιείται ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης για το τεκμήριο στο οποίο αντιστοιχεί (βλ. εικ.2). Χρησιμοποιείται μέσα στο σύστημα ΚΟΗΑ και για σκοπούς δανεισμού εκτυπώνεται και τοποθετείται στην τελευταία σελίδα του βιβλίου (βλ. εικ.3).

Προτείνονται προς χρήση οι πιο κάτω ετικέτες (βλ. εικ.1):

schoolcollab.cut.ac.cy_lib_plugins_ckgedit_fckeditor_userfiles_image_barcode_wiki_1.jpg

εικ.1

Εκτυπωμένα labels:

barcodes3.jpg

εικ.2

barcode2.jpg

εικ.3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την διαδικασία εκτύπωσης των barcodes χρησιμοποιήστε το “Εγχειρίδιο εκτύπωσης labels και barcodes”.

:εγχειρίδιο_εκτύπωσης_labels_και_barcodes.doc

barcode_labels.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/03/01 12:36 (εξωτερική τροποποίηση)